söndag 26 mars 2023

Här är Huddingepolitikerna som skolkat mest 

Läs också
 Huddinge kommuns frånvaroliga.

Invalda för Sverigedemokraterna i Huddinge kommun har missat en majoritet av fullmäktigemötena, två politiker är inte längre skrivna i Huddinge och en har dött. Det framgår av en kartläggning som Nytt i Flempan har gjort av kommunens närvarolistor  

I en granskning av den gångna mandatperiodens närvaroprotokoll i Huddinges kommunfullmäktige framgår det att Sverigedemokraterna är partiet vars invalda skolkat mest från kommunstyrelsens möten. De sju som valdes in för partiet efter valet 2018 har de bara närvarat vid 46 procent av de möten de förväntats gå på, men det har sin förklaring i att politikern Gerhard Miksche, som leder frånvaroligan, dog förra året. 

– Det var sorgligt. Gerhard Miksche gick bort under förra året. Han fick ALS i samband med att han tog vaccinsprutan, men det är inte vetenskapligt fastlagt, säger Mats Arkhem (sd) till Nytt i Flempan.  

Sverigedemokraten Mats Arkhem (sd) beklagar förlusten av partikamraten som han intygar var pigg, kry och deltagande innan insjuknandet. 

Stapeldiagram: så många procent av mötena politikerna som valdes in 2018 förväntades gå på missade de under den gångna mandatperioden.   

Om en politiker varit frånvarande under delar av ett sammanträde räknas det som ett halvt missat möte i Nytt i Flempans undersökning. Bäst till närvaromässigt på partinivå ligger Drevvikenpartiet var tre mandat tillsammans bara missat 7,5 möten. Kommunens andra lokalparti Huddingepartiet ligger också bra till. 

På andra plats efter Sverigedemokraterna i frånvarotoppen hittar vi Kristdemokraterna följt av Vänsterpartiet.  

Utforska själv hur frånvarande dina lokalpolitiker är.  

Det är inte bara den bortgångne Gerhard Miksche som drar ner partiets snitt i kartläggningen. Sd-paret Ann Clewett och John Clewett är också notoriskt skolkande från kommunfullmäktige och förklaringen ligger i att de inte längre bor i Huddinge men trots det har de inte sagt upp sig. Men trots att de ordinarie politikerna missat en majoritet av kommunens möten har de ersatts för att till fullo utnyttja sina sju erhållna mandat. Själv är Mats Arkhem tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (m) ensamma om att ha full närvaro i kommunfullmäktige.  

– Det var glädjande att höra. Man är tillsatt att gå dit, har inga småbarn och bor nära så det är självklart att delta, säger Mats Arkhem (sd).  

Senaste nyheterna

Alarmerande brister på barnenheten – har IVO-anmält sig själva

Huddinge kommun har IVO-anmält sig själva efter allvarliga missförhållanden och bristande hantering av ärenden på kommunens barnenhet. I den...

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami