söndag 26 mars 2023

Södertörns högskola inleder samarbete med Svenska Filminstitutet

Läs också
Filminstitutet
Södertörns högskola har inlett ett samarbete med Svenska Filminstitutet och Filmkonsulenterna i region Stockholm. Foto: Pressbild

CAMPUS. Södertörns högskola har inlett ett samarbete med Svenska Filminstitutet och Filmkonsulenterna i region Stockholm. Syftet med samarbetet är att stärka filmens roll som pedagogisk resurs och bidra till en ökad filmkunnighet bland barn och unga, och nu bjuds alla lärarstudenter på högskolan in till filmvisning. Den bioaktuella filmen som visas är “Apstjärnan” och riktar sig till barn mellan 6 och 11 år. Filmvisningen är tänkt att öppna upp för samtal om frågor som rör film som verktyg i undervisningen. Den ska även visa på vilka resurser som finns för att kunna prata om eller kritiskt granska rörande bilder i undervisning.

Visningen äger rum den 21 november kl. 15:00 i “Svarta Lådan” på Södertörns högskola.

Senaste nyheterna

Alarmerande brister på barnenheten – har IVO-anmält sig själva

Huddinge kommun har IVO-anmält sig själva efter allvarliga missförhållanden och bristande hantering av ärenden på kommunens barnenhet. I den...

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami